Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται , συνεκτείνεσθαι σπεύδων ,
τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου
,
ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ὠδάς ,
ἂν προσφέρωμέν σοι ,Βασιλεῦ ἅγιε ,
οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον ,
ὧν δέδωκας ἡμῖν τοῖς σοὶ βοῶσιν ,

Ἀλληλούια.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

Ο Κύριος και το μίσος των ανθρώπωνΑν θέλουμε να είμεθα μαζί με το Χριστό, θα είμεθα μαζί και με το μίσος πού υφίστατο Εκείνος. Γιατί τον Κύριο τον εσυντρόφευε σε όλη του την επίγεια σταδιοδρομία το μίσος. Ακόμη μέχρι και αυτής της ταφής. Είπαν τότε οι Ιουδαίοι στον Πιλάτο: «Κύριε, εμνήσθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτι ζών...» Αυτός ήταν ο επικήδειος τον όποιον εξεφώνησεν η Ιερουσαλήμ στον Κύριο: «Εκείνος ο πλάνος»!


Λοιπόν, εφ' όσον τον Κύριο τον εσυντρόφευε το μίσος εκ μέρους των ανθρώπων, εμείς, θα πάμε κοντά, και εις τον Κύριο και εις το μίσος των ανθρώπων.


Αλέξανδρος Τσιριντάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου