Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται , συνεκτείνεσθαι σπεύδων ,
τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου
,
ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ὠδάς ,
ἂν προσφέρωμέν σοι ,Βασιλεῦ ἅγιε ,
οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον ,
ὧν δέδωκας ἡμῖν τοῖς σοὶ βοῶσιν ,

Ἀλληλούια.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

28 Οκτωβρίου 1940 , η Παναγία δε μας εγκατέλειψε !                              
                        Ήχος Α΄. (Του λίθου σφραγισθέντος)

Τής Σκέπης σου Παρθένε, ανυμνούμεν τάς χάριτας, ην ως φωτοφόρον νεφέλην, εφαπλοίς υπέρ έννοιαν, και σκέπεις τόν λαόν σου νοερώς, εκ πάσης τών εχθρών επιβουλής, σε γάρ σκέπην, καί προστάτιν, καί Βοηθόν, κεκτήμεθα βοώντές σοι, δόξα τοίς μεγαλείοις σου  Αγνή, δόξα τή θεία σκέπη σου, δόξα τή πρός ημάς σου, προμηθεία, Άχραντε.

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Ευχή εις τον Αγγελον φύλακα , της του ανθρώπου ζωής


Λίγα λόγια...
Πολλές προσευχές μπορεί να πει ο Χριστιανός κατά τη διάρκεια του ημερονυκτίου.  Όμως , εντός αυτού , επ΄ ουδενί , δεν θα πρέπει να ξεχνά , το πρόσωπο που του δώρισε ο Πανάγαθος Θεός , για να τον κρατά απ το χέρι , να τον στηρίζει , να κλαίει και να χαίρεται μαζί του και πολλάκις να τον σώζει από κινδύνους.  

γιε γγελε, φεστς τς θλίας μου ψυχς κα ταλαιπώρου μου ζως, μ γκαταλίπς μ τν μαρτωλόν, μηδ ποστς π'μο δι τν κρασίαν μου. Μ δώης χώραν τ πονηρ δαίμονι κατακυριεύσαί μου τ καταδυναστεί το θνητο τούτου σώματος. Κράτησον τς θλίας κα παρειμένης χειρός μου, κα δήγησον μ ες δν σωτηρίας. Ναί, γιε γγελε το Θεο, φύλαξ κα σκεπαστς τς θλίας μου ψυχς κα το σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, σα σο θλιψα πάσας τ μέρας τς ζως μου, κα ε τ μαρτον τν σήμερον μέραν. Σκέπασον μ ν τ παρούσ νυκτ κα διαφύλαξον μ π πάσης πηρείας το ντικειμένου, να μ ἓν τινι  μαρτήματι παροργίσω τν Θεόν. Κα πρεσβεε πρ μο πρς τν Κύριον, το πιστηρίξαι μ ν τ φόβ Ατο, κα ξιον ναδείξαι μ δολον τς Ατο γαθότητος. Ἀμήν.

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

Ο Κύριος και το μίσος των ανθρώπωνΑν θέλουμε να είμεθα μαζί με το Χριστό, θα είμεθα μαζί και με το μίσος πού υφίστατο Εκείνος. Γιατί τον Κύριο τον εσυντρόφευε σε όλη του την επίγεια σταδιοδρομία το μίσος. Ακόμη μέχρι και αυτής της ταφής. Είπαν τότε οι Ιουδαίοι στον Πιλάτο: «Κύριε, εμνήσθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτι ζών...» Αυτός ήταν ο επικήδειος τον όποιον εξεφώνησεν η Ιερουσαλήμ στον Κύριο: «Εκείνος ο πλάνος»!


Λοιπόν, εφ' όσον τον Κύριο τον εσυντρόφευε το μίσος εκ μέρους των ανθρώπων, εμείς, θα πάμε κοντά, και εις τον Κύριο και εις το μίσος των ανθρώπων.


Αλέξανδρος Τσιριντάνης